Søndag den 20. august 2023 kl. 19:30 – Komponist Bo Holten og Librettist Eva Sommestad fortæller om og viser (film) deres opera Schlagt Sie Tot i NATURAMA, Dronningemaen, Svendborg.

Billetter á kr. 100 + gebyr købes HER

Kopieret fra Malmø Opera hjemmeside, hvor Schlagt Sie Tot havde Urpremiere i 2017:

En värld i förändring

”Alla” har en åsikt om Martin Luther. I Sverige är bilden av Luther oftast förknippad med pliktskyldighet och en sträng och tråkig arbetsmoral, en Luther som sitter på axeln och tynger oss med krav på duktighet och ger dåligt samvete.  I Tyskland däremot ser man honom som en generös, sensuell och levnadsglad typ som gärna drack öl och vin och musicerade. Även Peter Oskarson, som regisserar uruppförandet av Schlagt sie tot!, hade en förutfattad meningen om Luther.

– Min uppfattning om Luther har helt smulats sönder. Jag har fått undersöka Luther på nytt för att på allvar kunna skildra denna historiska person vars minne människor ofta silat geno

m senare tiders teologi och tillrättalägganden. Martin Luther var en ytterst komplex människa.

Luthers reformatoriska upptäckt var att Gud inte kräver fromhet utan ger gudsrelationen som gåva till människan genom tron. Den första tesen i skriften Om en kristen människan frihet formulerade han: ”En kristen människa är den friaste herre över allting och ingen underdånig” Några år senare rekommenderade samme man slakt av de bönder som han med sitt frihetsbudskap själv hjälpt att stå upp för sina rättigheter när han sa: Schlagt sie tot! Dräp dem!

Operan skildrar denna dubbla bild av Luther. Det är en angelägen historia för en publik oavsett livsåskådning eller trosuppfattning. Det är en historia om att förändra världen.

En opera om Luther och reformationen i vår tid?

Mycket av dagens samhälle har formats av reformationen. Ett exempel är humanisten Erasmus av Rotterdam, ofta kallad ”den första europén”, som hade en vision om ett enat Europa i fred och samförstånd. Han var kritisk mot den katolska kyrkan men ville inte splittra den. Han förespråkade yttrandefrihet och tolerans men hans tankar kom i skuggan av Luthers. Erasmus idéer inspirerade från början även Luther men de blev ovänner över frågan om den fria viljan, en princip som Luther förnekade.

Reformationstiden var turbulent, det var en tid av radikalisering. Vad händer när någon börjar tillåta sig saker som tidigare var förbjudet? Vad händer när en människa påstår sig vara profet? Luther ville reformera, han ville göra gott. Men hur blev det? Vi kan konstatera att Luther gjorde succé i sin ungdom men att livet är långt.

Luther och Erasmus är några av gestalterna i verket som alla är historiska personer. När operan ikläder sig dessa historiska personerna kan den förhoppningsvis ge en förståelse för vår egen tid som också är en tid i förändring. Förändringens eld var också operans arbetstitel.

Män, kvinnor och ställföreträdande körer

Schlagt sie tot! är en opera med nästan bara män och båda akterna slutar i undergångsvisioner, säger Peter Oskarson och fortsätter:
Men operan börjar och slutar med kvinnliga insikter.

Kören, som inleder och avslutar operan, verkar som ställföreträdare för folket, och sjunger Magnifikat, den gravida jungfru Marias lovsång. Mot slutet av första akten bränns cisterciensernunneklostret Helfta i Luthers födelsestad Eisleben ner. Klostren var vid den här tiden kvinnornas enda säkra ställe, där de fick utbildning, kort sagt en plats för kvinnors frihet.

 

Helftaklostret var ett andligt centrum och ett av tidens viktigaste lärosäten och ett av de få för kvinnor. Här slogs Mariakulten slogs sönder och samman, reformationen började ganska snart med att förstöra något.

I operan figurerar två kvinnor; Katarina von Bohra, kallad Käthe, – nunnan som gifter sig med Luther efter att han ”hjälpt henne” komma ur klostret i Nibschen. Och det är Barbara Cranach som, under det krigiska tumultet i operans slut när reformationen misslyckats med att ena protestanterna och att ingen försoning med Rom är möjlig, har operans sista visdomsord: ”De var inte villiga att reformera sig själva.”

Operan har även ett barnperspektiv, säger Peter Oskarson som, när han blev på det klara med att Malmö Opera har en barnkör, fick Bo Holten att skriva mer musik och därmed ge barnen ytterligare betydelse.
Barnen spelar en stor roll, det är de som får ta konsekvenserna av de vuxnas handlande, då liksom idag. Ska barnen få leva

i fred och tolerans i framtiden?

Cranachs ateljé – en propagandamaskin

Flera av operans scener utspelas i konstnären Lucas Cranachs ateljé. Cranach var även bokillustratör och entreprenör och spelade en mycket viktig roll i Luthers liv. Hans ateljé kom att bli en frihetens boning för Luther.

Reformationen var inte tänkbar utan Gutenbergs boktryckarkonst. Cranachs verkstad var också ett tryckeri och man kunde snabbt trycka upp sitt budskap på pamfletter och snabbt distribueras – det var den tidens internet. Cranach var ett marknadsföringsgeni! Detta är särskilt intressant då det under 1500-talets reformation, som så många gånger tidigare i historien, ägde rum en bildstorm; att man uppsåtligen förstörde bilder av religiösa eller politiska motiv. Men Martin Luther använde istället bildkonsten i sin propaganda.

Luthers text och musik

Reformationens bildstormande åtföljdes av ett absolut förbud mot musik. Luther älskade musik, han var ju ko

rgossen som blev munk, som varje dag haft gregoriansk musik i öronen.
Att Luther översatte bibeln till tyska är kanske hans största gärning. Han skrev också psalmtexter och komponerade musik. Och han spelade luta, vilket han också gör i operan.

Luther kom att förändra församlingssången, alla skulle sjunga tillsammans på sitt eget språk. I en luthersk kyrka sjunger alla på sitt eget språk och operans skandinaviska publik har med säkerhet hört några av Luthers psalmer. Schlagt sie tot! sjungs dock på tyska, då operan från början en beställning från Erfurt i samarbete med det danska reformationsjubiléet 2017 som dock inte blev av. Men tyskan finns kvar med tyska historiska originalcitat.

Bo Holten började skriva operan i San Cataldo (ett danskt San Michele) där han i väntan på att Eva Sommestad Holtens libretto skulle översättas till tyska, läste, spelade och sjöng Luthers psalmer. Det visade sig fungera som en slags frigörelse inför komponerandet och han började skriva musiken utan texten. Luthers egna toner finns därför med i partituret; all musik genomsyras av Luthers psalmmusik som klingar samman med Bo Holtens komposition. Peter Oskarson säger avslutningsvis:

Operans hela andetag är hymniskt och musiken tar oss närmare himmelen – den kanske främsta anledningen att göra en opera om Luther!